Vill du bli en Stjärna?

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Blå Stjärnan har en viktig uppgift att ta hand om lantbrukets djur vid kriser och katastrofer, exempelvis vid utbrott av smitta. Kanske är du intresserad av att hjälpa till i deras verksamhet?

I dag finns det nära 2 000 utbildade Blå Stjärnor som kan assistera veterinärer, utföra provtagning, sanera djurstallar, hantera stora djur och ge stöd till drabbade djurägare.

Fler behövs

Vill du hjälpa till? Du blir en Blå Stjärna genom att gå de kostnadsfria utbildningar som föreningen arrangerar. Efter det är du redo att vara en del av det betydelsefulla samhällsuppdraget – att hjälpa Sveriges lantbruksdjur. Förutom både teoretisk och praktisk kunskap får du fina minnen, ett spännande nätverk och nya djurintresserade vänner.

Läs mer om vilka utbildningar du kan gå:

www.svenskablastjarnan.se/utbildningar

Du kan också kontakta Blå Stjärnan på:

Mail: sbs@svenskablastjarnan.se
Telefon: 08-629 63 60