"Mitt Försvarsmakten"

Intresset för "Mitt Försvarsmakten" är stort. Här berättar vi mer om IT-verktyget som ger information om vad Försvarsmakten gör och vilka möjligheter till utbildning och jobb det finns, samt ger intresserade möjlighet att visa upp sin profil.

Syfte

Mitt Försvarsmakten är ett IT-verktyg som syftar till att hantera relationer och kommunicera med personer som är intresserade av att arbeta inom Försvarsmakten, på mottagarens villkor.

Omhänderta intresseanmälningar

IT-systemet ska effektivisera och underlätta rekryteringen av personal och öka säkerheten kring ansökningsförfarandet i Hemvärnet. Med Mitt FM får Försvarsmakten ett förbättrat användarstöd och en lösning som innebär systemstöd för hemvärnspersonal att omhänderta intresseanmälningar till avtalstecknande. Mitt Försvarsmakten säkerställer en relevant kommunikation med kandidater som har ett specifikt intresse för Hemvärnet.

Kommunikation och relationshantering

Ur ett kommunikationsperspektiv handlar relationshantering om att genom Mitt Försvarsmakten utveckla riktad, personlig och individanpassad kommunikation för att bygga starka och varaktiga relationer i varje möte och interaktion med målgrupperna – primärt potentiella och tidigare medarbetare – i rekryterings- och lojalitetsskapande syfte.

Principer för kommunikation är;

• Intresse och behov styr innehållet

• Varsam kommunikation som inte upplevs som integritetskränkande

• Inkluderande ton

• Kommunikationen ska skapa intresse som driver kandidaterna framåt i intressemodellen mot ansökan med webbplatsen Jobb & karriär som nav

• Selektiv automatisering av grundkommunikation, exempelvis vid registrering i Mitt Försvarsmakten eller tackmeddelande efter deltagande på event

• Personligare kommunikation ju mer specifikt intresse kandidaten visar

• Användning av Mitt Förvarsmakten styrs genom mallar och en uppsättning av godkända bilder och texter

Utbildningsplanerna ska inte läggas in i Mitt FM.

Mitt Försvarsmakten - informationsbroschyr (PDF-dokument, 3,7 MB)