Fina hundhallar för träning och tävling

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning

Under den kalla årstiden har vi på flera platser i landet blivit bortskämda med fina inomhushallar att träna och tävla med våra hundar i. En del av hallarna drivs av ideella krafter i Brukshundklubbens lokalklubbar. Följ med och träffa några av de som möjliggör de här fina träningsmöjligheterna för oss!

Man slås direkt av hur mycket arbete de aktiva i dessa lokalklubbar har lagt ner på att få i ordning sina hallar, men också den entusiasm som de har i att driva och utveckla sin klubb samt tränings- och tävlingshall. Man blir stolt och glad att se att våra klubbar vågar driva projekt med hallar inom sin ideella verksamhet. Vi har fått chansen att prata med Anders Falk från Värnamo BK och Hans Nordgren från Kungsör BK, båda två drivande i arbetet med de respektive lokalklubbarnas inomhushallar.

Värnamo Hundarena, som Värnamo Brukshundklubbs hundhall heter, ligger placerad bara några meter från klubbstugan. Ytan på hallen är 1 100 kvadratmeter och den är belagd med konstgräs. Man har även en läktare med ca 90 sittplatser. Toaletter samt pentry och dusch finns i stugan och ingår när man hyr hallen.

Kungsörs HundArena är 1 100 kvadratmeter stor med konstgräsmatta och underliggande sviktpad. Läktare finns och hallen är dessutom handikappanpassad. Helt nytt kök & servering med ytor som möjliggör mindre konferenser finns också.

Idéen föds

Man blir ju lite nyfiken på varför just dessa lokalklubbar valde att ordna med egna inomhushallar. Vad var det som gjorde att de kom på idéen?

En av pionjärerna bland Sveriges hundhallar är Kungsörs BK och Hans Nordgren berättar hur de tänkte i början av arbetet med sin hall:

- Sverige hade fram till 2010, till skillnad mot till exempel vårt grannland Finland, saknat inomhushallar med möjlighet att träna och arrangera tävlingar under vinterhalvåret. Behovet av inomhushallar var stort så under 2009 började vi i Kungsörs Brukshunsklubb att undersöka möjligheten till att antigen bygga en egen hall eller att hyra en redan befintlig tom hall på orten, säger Hans.

Möjligheten för hundträning under vinterhalvåret var även en av anledningarna till att Värnamo BK tog beslutet att bygga en egen hundhall.

- Vi ville bredda vår verksamhet och kunna erbjuda kurser, tränings- och tävlingstillfällen året runt samt även komma igång med en ungdomssektor, berättar Anders Falk. Vi ville att hallen skulle ligga på klubbens område, för att all verksamhet skulle vara på ett ställe, fortsätter han.

Byggnadsstart

När väl idéen tagit form och man beslutat sig för att genomföra den, så börjar det riktiga planeringsarbetet med att uppföra hallen. Hur man genomförde arbetet såg lite olika ut för de båda klubbarna.

- Några referenser på andra hallar fanns inte att tillgå så vi var tvungen att börja från början och tro på vår idé, berättar Hans. Vi gjorde kalkyler och ekonomiska analyser för olika alternativ och värderade dem mot varandra. Men hur skulle vi, vid den tidpunkten Västmanlands minsta hundklubb med ca 60 medlemmar, kunna fixa en inomhushall med den ringa ekonomi vi hade?

Både Kungsör och Värnamo nämner ekonomin som det största hindret inledningsvis. Och kanske är det där det tar stopp för andra klubbar som skulle vilja följa efter. Att bygga en hall är ett dyrt projekt och det är inte alltid så lätt att veta hur man som klubb ska kunna finansiera en hallinvestering samt få ihop ekonomin för den årliga driften. Så det krävs en rejäl portion mod och drivkraft hos de ideella i klubben för att ta sin idé vidare. Kungsör och Värnamo valde lite olika vägar för att finansiera sina inomhushallar.

-Vi står på en arrendetomt och kan inte låna pengar av banken utan borgensmän. Så vi bildade en liten grupp som tog in anbud på olika hallar, både oisolerade och isolerade, samt på övrigt material som behövdes till ett hallbygge. Med dessa offerter som underlag kontaktade vi kommunen och diskussionerna startade, berättar Anders Falk. Vi lyckades få fram ett avtal att de ställde upp med pengar, till en låg ränta, som betalas av på 25 år. Och vi fick dessutom hjälp med begagnat konstgräs och pad från en konstgräsplan som kommunen bytte ut, fortsätter han.

Kungsör tittade på möjligheten att bygga en ny hall med hjälp av banklån men insåg även de snabbt att det inte skulle fungera för klubben. Så de arbetade sig vidare genom att leta efter tomma hallar att hyra. Och till slut lyckades man hitta sin första blivande hall.

- Hos ett företag fick vi napp. En tom lokal på ca 700 kvadratmeter som uppfyllde våra uppställda önskemål på den första hallen. Vi presenterade vår idé för dem och de ställde sig omgående positiva till att hyra ut hallen till klubben, berättar Hans.

- Hyresförhandlingar påbörjades omgående. Hallen krävde en hel del ombyggnader och den kostnaden var klubben tvungen att ta själv. Vi presenterade vår idé och la fram våra kalkyler för Leader Inland som efter en del diskussionsronder ställde sig positiva till att ställa upp med en del av det finansiella behovet, deras krav var att vi själva var tvungna att ställa upp med en hel del ideella arbetsinsatser, fortsätter han.

En annan oro som också infann sig för klubbarna var hur man skulle klara hela årets driftskostnader av bland annat hyran. De enda intäkter som kunde budgeteras är de man får in under vinterhalvåret när verksamhet bedrivs. Dessa intäkter är mer eller mindre tvungna att täcka hela årskostnaden. Sommarmånaderna står ofta hallen mer eller mindre tom och genererar därför inga intäkter från uthyrning.

I december 2017 blev företaget som Kungsör BK hyrde hallen av uppköpta och fick en ny ägare som behövde lokalen för sin expansion. Klubben blev därför tvungen att lämna sin hall. Men man gav inte upp utan började genast leta efter en ny hall att hyra.

Efter stora arbetsinsatser hos såväl Kungsörs BK som Värnamo BK stod båda klubbarnas hallar färdiga. Våren/sommaren 2010 var Kungsörs Hundarena färdig för första gången. Den nya hallen som ersatte den förra invigdes därefter den första oktober 2017. Värnamo Hundarena byggdes under första halvåret 2017.

Full fart i hallarna

Värnamo BK erbjuder nu kurser samt tränings- och tävlingstillfällen året runt och har även startat en ungdomssektor. Hallen fungerar också alldeles utmärkt vid föreläsningar och utställningar. Alla dessa aktiviteter möjliggörs under vinterhalvåret tack vare Värnamo Hundarena.

Kungsörs HundArena är i första hand till för hundrelaterad verksamhet för klubbens egen kurs- tränings- och tävlingsverksamhet inom de olika hundsporterna. Förutom klubbens egna vinteraktiviteter hyrs hallen även ut till andra klubbar, privatpersoner hundutställningar, mässor och grupper som bedriver hundrelaterad verksamhet. Klubbens kursverksamhet omfattar kurser inom valp, spår / sök, allmänlydnad, agility, lydnad, rallylydnad, freestyle och Nose Work medan klubbens tävlingsverksamhet bedrivs inom, agility, lydnad, rallylydnad och freestyle. De senaste åren har klubben årligen arrangerat mellan 25-30 egna tävlingar i de olika hundsporterna.

Hallens betydelse för klubben

Att hallarna har ett stort värde för oss hundägare står utom tvekan. Men de betyder desto mer för klubbarna som har drivit igenom dem.

- Än så länge är vår hall relativt nystartad, men som det ser ut nu har en ungdomssektor bildats och vi har utökat antalet kurser och tävlingar under den mörka tiden på året. Jag tycker att hallen har påverkat klubben mycket positivt, även medlemsmässigt där vi under 2017 har ökat med cirka 60 medlemmar, berättar Anders.

Hans berättar vidare om betydelsen för Kungsörs BK:

- Från att 2009 varit Västmanlands minsta hundklubb kan klubben numera titulera sig som en av de största hundklubbarna i länet med närmare 300 medlemmar. Detta på grund av en framgångsrik lansering av Kungsörs HundArena. Tillkomsten av Kungsörs HundArena har även gjort att orten Kungsör är satt på kartan. Årligen besöks Kungsör av ca 7.000 personer under vinterhalvåret som på ett eller annat sätt nyttjar Kungsörs HundArena för träning och tävling. Denna höga besöksfrekvens bidrar även till att gynna näringslivet i Kungsör, avslutar Hans.

Tips till andra

• Bilda en hallgrupp som tar fram underlag och sköter diskussioner med finansiärer och kommunala myndigheter.
• Informera medlemmarna vad ett hallprojekt innebär när det gäller hjälpinsatser för det årliga drifts- och skötselarbetet.
• Klubben måste vara överens om att detta är en långsiktig satsning för att utveckla klubben
• Kontakta gärna Kungsör BK och Värnamo BK för referenser och idéer kring hallbygge

Om du vill veta mer

Kontaktinformation till klubbarna om du vill ställa frågor:

Värnamo BK

Ansvarig för bygge: Anders Falk tel 0738296318 mail falkarna@gmail.com
Ordförande: Karin Falk tel 0730515984 mail falkarna@gmail.com

Kungsörs BK

Ansvarig projektledare: Hans Nordgren tel 0736-73 29 42 eller mail agility@kungsorsbhk.com