Svenska Brukshundklubben söker projektledare

Fartfylld och entusiastisk konsult/er sökes för uppdrag på ca 25 procent till projektet Upp och hoppa.

"Upp och hoppa" är en kommande aktivitet i Svenska Brukshundklubben som syftar till att människor och hundar tillsammans hittar former för fysisk aktivitet, välmående och glädje.

Nu söker vi en projektledare som brinner för att starta upp arbetet runt detta. En fantastisk möjlighet för rätt person.

Beskrivning och genomförande av Upp och hoppa

Genom projektet vill vi erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet, upplevelser, rekreation och avkopplande samvaro i ett sammanhang där hunden är den gemensamma nämnaren. Arbetet handlar om att öppna för nya tankar som leder till goda vanor och positiva attityder. Arbetet utgår från folkbildningens metodik.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och färdigheten i att använda naturen som verktyg för ökad fysisk aktivitet. "Upp och hoppa" avser att förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.

I detta projekt kommer vi att samarbeta med Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet för att främja hälsa hos ungdomar samt bedriva en aktiv folkbildning vilket fyller ytterligare ett syfte. Projektet kommer att ha en arbetsgrupp där personer från dessa organisationer kommer att medverka.

Projektet löper under ett år men hoppas kunna förlängas med ytterligare två år.

Som projektledare förväntas du:

 • Brinna för fysisk träning i både stort och smått
 • Ha kunskaper om fysisk träning för hund och människa
 • Vara självgående, engagerad och entusiasmerande
 • Ha lätt för att skapa kontakter och nätverk
 • Obehindrat kunna arbeta i Office-programmen
 • Vara strukturerad och van vid att upprätta och arbeta efter projektplan
 • Kunna faktura dina tjänster då du anställs som konsult på uppdrag.

Meriterande:

 • Kunskaper inom foto och layout
 • Kunskaper inom kursupplägg och pedagogik
 • Projektledning
 • Utbildning inom friskvård hund/människa
 • Webbpublicering i Episerver.

Om Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshunsklubben har idag ca 60 000 medlemmar och ca 300 lokala klubbar spridda över hela Sverige vilket betyder att det finns en stark geografisk förankring från norr till söder att bedriva verksamhet på.

Svenska Brukshundklubben har för år 2018 fått projektmedel från Svenskt friluftsliv för projektet "Upp och hoppa – Friskvård för människa och hund i samverkan".

Ansökan

Ansökan sker via e-post till: therese.palm@brukshundklubben.se och ska vara kansliet tillhanda senast 2018-02-28.

Vid frågor, kontakta:
Therese Palm på therese.palm@brukshundklubben.se alt. tel: 08-505 875 01