Ny utbildning för tävlingssekreterare i lydnad, bruks, mondioring och rallylydnad

Utskottet för prov och tävling arbetar med att ta fram ett nytt material för utbildning av tävlingssekreterare.

Arbetet startade under hösten 2017 och beräknas vara klart till februari 2018.

Den nya utbildningen ska göra det lättare för distrikt där det är få deltagare, man kan genomföra utbildningen med endast en deltagare. Utbildningen kan starta löpande under året. Detta innebär att man kan fylla på med funktionärer allt eftersom och inte invänta att man har en stor grupp att starta med.

Det nya konceptet bygger till stor del på eget arbete med hjälp av datorstöd. Under utbildningens gång finns det en kontinuerlig avstämning som måste klaras av innan fortsättning kan ske.

Kostnaden för instegsutbildningen (webbutbildningen) kommer att landa på 300-400 kr den innefattar en komplett utbildningsgren till exempel tävlingssekreterare bruks, vill man gå vidare och komplettera med flera delar ligger kostnaden på 100 kr per del.

Utbildningspaketet är modulariserat med en allmän del följd av specialisering i den gren man valt: lydnad, bruks, mondioring eller rallylydnad. Det gör det enkelt att efter auktorisation i en gren komplettera med en eller flera grenar ytterligare.

Arbetsgruppen är angelägen om att följa upp de första utbildningarna inom respektive gren för att få feedback på hur utbildningspaketet fungerar och kunna göra eventuella justeringar. Distrikt som avser att starta utbildning under 2018 ombedes kontakta Svenska Brukshundklubbens kansli:

Camilla Hjort för bruks, mondioring: camilla.hjort@brukshundklubben.se

Janna Nordin lydnad, rallylydnad: janna.nordin@brukshundklubben.se