Nytt i SBK Tävling - Tävlandes ansvar att känna till regler

Publicerat i: Prov & tävling, Avel & hälsa

SBK Utskott prov och tävling har av Svenska Kennelklubbens prov och tävlingskommitté (SKK/PtK) fått en generell rekommendation om att inrätta en obligatorisk kryssruta som måste fyllas i av den som vill anmäla sig till tävling, där den tävlande verifierar att man känner till de regler som gäller.

Nu finns denna checkruta i SBK Tävling.
Checkrutan visas när man ska betala sin anmälan, oavsett vilken typ av prov/tävling/beskrivning anmälan än avser, och betalningsalternativen visas inte förrän man kryssat i rutan med texten "Jag har tagit del av gällande regler och anvisningar". Se bild ovan.

Alla regler finner man på SBK hemsida: http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/

Klicka in på respektive sport/test och sedan på Tävling & regler, så finner man regler och anvisningar för den sporten/testet oftast i högerspalten.