Uppdaterat gällande ändringar i prioriteringen vid bruksprov 2018

SBK UG Bruks har uppdaterat dokumentet "Prioritering - frågor och svar" gällande att det år 2018 vid prioriteringar i bruks kommer räknas 9 månader tillbaka på hundens starter (i stället för de 6 månader som gäller under år 2017).

Läs mer i Prioritering - frågor och svar här (PDF-dokument, 310 kB)

Läs mer i Anvisningar för prioritering vid överanmälan här (PDF-dokument, 323 kB)