Nyfiken på SBK:s nya mentaltest MT2017?

Publicerat i: Avel & hälsa

Mentaltest (MT) riktar sig till hundar av brukshundras och ger en bra bild av vad du har i kopplet. Testa hunden i Brukshundklubbens nya mentaltest MT2017.

På Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) kongress 2016 togs beslut om att införa ett nytt mentaltest – MT2017. Då beslutet fick avslag av Svenska Kennelklubben, bestämde sig SBK att införa det nya mentaltestet som en testverksamhet för att samla in mer data och kunna komplettera underlaget för en ny ansökan. Därför arrangeras nu både MT2007 (det nuvarande MT) och MT2017 parallellt.

Vilka kan starta på Brukshundklubbens mentaltest?

Alla bruksraser som har genomfört MH med kryss för alla moment kan starta på MT2017. Hunden ska vara mellan 18 och 48 månader, tills vidare får även äldre hundar starta i mån av plats. Kostnaden är 400 kr under 2017, därefter kostar det 600 kr. SBK arrangerar båda testen parallellt under en tid framöver även om MT2017 ännu så länge är inofficiellt. Du kan starta i båda mentaltesterna oavsett resultat.

Kom och titta!

Eftersom de flesta inte har sett det nya mentaltestet så är ni välkomna och komma och titta. Det fylls på med nya datum allteftersom – vilka dessa är hittar ni här samt på varje arrangörs egen hemsida. I dagsläget har Tollarp, Timrå och Romelanda aktiva banor. Ytterligare två banor, Vallentuna och Uddevalla, kommer att vara igång inom kort. Mer info om var banorna finns och länkar till arrangörerna finns här.

Resultat MT 2017

Resultaten redovisas på SBK:s hemsida. Protokollet ser annorlunda ut än för MT2007. Hunden tilldelas poäng för 9 mentala egenskaper; socialitet, social kamplust, jaktkamplust, aggression, försvarslust, temperament, nerver samt minnesbilder och drivkraft. Betyg per egenskap är mellan -3 och +3. Gränsen för godkänt ligger på 100 poäng.

Till varje egenskap redovisas även ett antal delegenskaper – dessa är till mångt och mycket samma som återfinns i MT2007.

Du som går på MT2017 får en väldigt bra genomgång och muntlig redovisning av din hund utifrån dess förtjänster och brister. Om hunden blir godkänd erhåller du ett diplom direkt av arrangören.

Organisation för MT2017

SBK centralt auktoriserar domare, samt tecknar avtal med ett antal klubbar som arrangerar MT2017. För att hålla högsta möjliga kvalité på testbanor och utbildning av funktionärer har 4 regioner skapats. Inom varje region har SBK utsett en sammankallande domare.

Norr – Meta Carlsson, margaretha.carlsson@brukshundklubben.se
Mälardalen – Lorentz Ogebjer, lorentz.ogebjer@gmail.com
Västra – Reino Oskarsson, elisabeth@hedeforsen.se
Södra – Jan Gyllensten, jan@jangyllensten.se

Sverigekarta över platser att genomföra MT2017