Att utveckla klubben

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Att ha tydliga mål och att involvera alla är viktiga delar i utvecklingsarbete. Det är något som Norrköpings Brukshundklubb verkligen har satsat på. Och resultatet är många fler medlemmar och fler kurser på klubben!

Glad hund med förare

Klubben har gjort en genomgripande förändring av ledarskap och kultur genom att målstyra sin verksamhet, följa upp arbetet och förbättra såväl marknadsföring som olika processer i föreningen. Klubbens ordförande Maria Jagerwall jobbar professionellt med coachande ledarskap och berättar med entusiasm:

-När jag blev ordförande i Norrköpings BK var det en inspirerande utmaning att införa den här typen av processer även i en ideell organisation.

För att alla medlemmar ska känna sig inkluderade i arbetet på klubben har man varit noga med att målen inte sätts av styrelsen utan av medlemmarna. Man bjöd in till workshop med alla förtroendevalda och ledamöter från olika arbetsgrupper och kommittéer för att spåna idéer.

Springande labrador

-Alla förslag togs tillvara och sammanställdes. Styrelsen beslutade sedan vilka av alla förslag som fick godkänt och var mycket generösa i denna bedömning. Förslagen skickades därefter till respektive grupp/kommitté som fick avgöra vilka förslag som kunde genomföras och vilka resurser som krävdes, berättar Maria.

Tanken med arbetssättet är att ena medlemmarna kring de mål som sätts upp för att få en organisation som hjälps åt att dra åt samma håll och där man står bakom de fastställda målen.

Att omsätta målen i praktiken

När målen var fastställda var nästa steg att genomföra aktiviteter som gör att målen uppnås.Att gå från ord till handling.

Hund på bruksstegen

Ett exempel på en konkret idé som genomförts är att man har anlitat en avtalsintruktör på klubben för att kunna få fram ett större antal kurser och därmed kunna erbjuda fler hundägare plats på kurs. Man har även arbetat mer marknadsmässigt och arrangerat Hundens Dag och deltagit i olika event för att göra reklam för klubben. Ett arbete med att förbättra kommunikationen inom och utom klubben har också gjorts.

-Vi svarar snabbt på frågor och mejl, berättar Maria. Vi jobbar på att förbättra informationen från klubben på Facebook och hemsidan samtidigt som vi har startat ett nyhetsbrev till medlemmarna. Praktiska delar för att öka trivseln är också viktigt, till exempel som att förbättra köksbemanningen. Vi har också tagit fram profilkläder som medlemmar kan köpa, fortsätter hon.

På frågan om vilket resultat man sett av arbetet får man ett mycket positivt svar:

Medlemmar på klubben-Resultatet är bra så här långt och vi har egentligen bara börjat. Det känns som vi hamnat i en positiv spiral, fler vill engagera sig hos oss. Vi har flera helt nya kurser denna termin bland annat nosework och patrullhund. Vi kommer att arrangera en inofficiell utställning i höst, vilket känns jättekul, och det beror på att positiva människor med idéer ber om att få hjälpa till! Alla vill vara med i ett vinnande lag med positiv anda och framtidstro, berättar Maria.

Fortsatt arbete

Draghund i full fart

Arbetet på klubben fortlöper hela tiden och Norrköpings BK är redan igång med planeringen framåt. Klubben planerar nu för en ny workshop i höst för att sätta mål/revidera mål fram till 2020.

-Resultatet utifrån detta arbete kommer förhoppningsvis att mynna ut i nya förändringar och handlingsplaner samt en stor mängd nya idéer som grupper/kommittéer kan välja att genomföra. Och alla kan känna sig delaktiga i att vi ska nå våra nya mål, säger Maria.

Tips till andra

  • Våga tänka nytt!
  • Låt organisationen själv styra förändringsarbetet, ingen toppstyrning.
  • Ta hjälp av någon som är van att leda processer.
  • Inte bedöma/döma idéer. Låt alla idéer tas tillvara!

Om du vill veta mer

I Idébanken på vår hemsida kan du se exempel på material från Norrköping samt se hur klubbens medlemsutveckling varit.

Kontaktinformation till Norrköpings BK om du vill ställa frågor:

Maria Jagerwall, 0768-211080, maria@sanni.se