Ny information från SKK:s arbetsgrupp för organisationsutredning

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben har fått ny information från Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för SKK:s organisationsutredning angående utredningsmaterial och utredningstid.

I början på nästa vecka kommer Svenska Kennelklubben (SKK) skicka ut underlaget som visades vid SKK:s informationsmöten om organisationsutredningen den 19 november.

SKK:s arbetsgrupp har vidare beslutat att föreslå SKK:s centralstyrelse att utredningstiden förlängs och att beslut i frågan tas på ett extra kennelfullmäktige (KF) 2018 istället för 2017. Under januari räknar arbetsgruppen också med att publicera allt bakgrundsmaterial som hittills tagits fram i utredningen.

Under helgen 2-3 december har Svenska Brukshundklubbens (SBK) förbundsstyrelse (FS) sammanträde. Vid sammanträdet kommer utredningsförslaget att diskuteras och arbetet med konsekvensanalyser fortsätta utifrån den information som finns samt input från medlemmar, klubbar och distrikt. Då kommer också FS att diskutera reviderad tidsplan för SBK:s arbete utifrån förslag på ny tidsplan från SKK.