Information om mentaltest (MT)

Publicerat i: Avel & hälsa

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 7 oktober att följa Utskottet för avel och hälsas förslag att arrangera nuvarande mentaltest (MT) och att genomföra testverksamhet för nya MT.

Avsikten är att samla in mer data för att kunna göra mindre justeringar av testet och komplettera underlaget till Svenska Kennelklubben men också att förbereda organisationen för att kunna genomföra nya MT i full skala. FS uppdrog till Utskottet för avel och hälsa att genomföra detta.

Det nya MT:t kommer till en början att arrangeras på 5-6 banor med spridning över hela landet. Utskottet för avel och hälsa kommer under hösten att välja ut de banor som ska bli först ut. Distrikt, lokalklubbar och rasklubbar som är intresserade av att arrangera nya MT behöver kontakta UG mental. Allt eftersom kommer verksamheten att byggas ut och fler utbildas. Nuvarande MT har en fungerande organisation och dessa tester ska fortsatt arrangeras.

På RAS/RUS-konferensen den  4-6 november kommer mer information att ges i frågan. Alla distrikt behöver inventera hur läget ser ut i sitt område avseende vilka klubbar som under 2017 tänker arrangera MH, nuvarande MT samt om intresse finns för nya MT.