Oförändrade regler för mentaltest

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Avel & hälsa

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har beslutat om oförändrade regler för mentaltest (MT) 2017-2021.

Svenska Brukshundklubben har ansökt om nya regler för mentaltest, MT. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade dock vid sitt sammanträde 2016-09-08 att nuvarande regelverk ska gälla även under perioden 2017–2021.

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa håller på att bereda frågan utifrån de förutsättningar som beslutet medför och lämnar förslag till förbundsstyrelsens möte i oktober.

De domarutbildningar som är inplanerade under september kommer att genomföras. Deltagarna är kontaktade gällande detta.

Mer information om beslutet finns på Kennelklubbens hemsida.

Klargörande kring SBKs dialog med SKK gällande reglerna för mentaltest

När det gäller förslaget till reviderade regler och utförandeanvisningar för mentaltest har brukshundklubbens arbetsgrupp för revideringen kontinuerligt presenterat sitt arbete både vid konferenser, via remissrundor och via webb. Flera möten har också genomförts med representanter från SKKs ledning och SBKs ledning där förslaget har diskuterats.

Beslut om att bifalla förslaget till reviderade regler och utförandeanvisningar för mentaltest togs på brukshundklubbens kongress den 15 maj 2016.

Förbundsordförande samt representant från arbetsgruppen deltog vid SKKs centralstyrelses (CS) möte den 16 juni 2016 där de presenterade beslutat förslag och där CS hade möjlighet att ställa frågor.

När SKK bjöd in till ytterligare möte i augusti ansåg förbundsstyrelsen att inga nya fakta fanns att presentera varför man valde att avböja deltagande.