Championat i Rallylydnad

Beslut är nu taget om poänggränsen för certifikat i rallylydnad från 2017.

I förslaget till regler för rallylydnad som bifölls på Svenska Brukshundklubben (SBK) kongress 2015 fanns önskan om att ha två titlar i mästarklassen. Den ena titeln -Rallylydnadsdiplom mästarklass (RLD M) - skulle kräva tre resultat om minst 85 poäng. Denna titel skulle alla tävlande kunna få. Den andra titeln - rallylydnadschampionat - skulle kräva tre resultat om minst 95 poäng. Denna titel skulle finnas för registrerade hundar samt som diplomering för oregistrerade hundar.

Svenska Kennelklubben (SKK) hade synpunkter angående två titlar i en och samma klass och föreslog att RLD M och championat skulle jämställas. RLD M-titeln skulle gå till oregistrerade hundar och championatet till registrerade. För bägge titlarna skulle det krävas tre resultat på minst 95 poäng.

Efter diskussioner har SBK och SKK enats kring ett slutligt beslut där det kommer att krävas tre resultat på minst 90 poäng för att få sitt diplom alternativt championat i mästarklass i rallylydnad från och med 2017.

Beslutsgång

Regelförslag i rallylydnad bereds i SBK och beslutas på SBKs kongress. Därefter går regelförslaget till SKK som fastställer reglerna slutgiltigt. Det är inte ovanligt att reglerna behöver justeras efter att de kommit tillbaka från beredning i SKK. Låsningen träder sedan i kraft på en femårsperiod som startar 1 januari 2017.