Arbetet med utvecklingsprojektet går vidare

Arbetet med utvecklingsprojektet går vidare med rundresor i distrikten under hösten och ett antal aktiviteter som syftar till att vi får fler nöjda hundägare och lyckliga hundar.

Utvecklingsprojektet uppkom som en del i målsättningen 100 år – hundra tusen, och syftar till att hjälpa lokalklubbar som vill växa. Vi har gjort en rundresa i merparten av SBKs distrikt för att informera och inspirera och under hösten kommer vi att besöka resterande distrikt.

Idébank för erfarenhetsutbyte

En idébank finns på brukshundklubben.se med massor av bra idéer som klubbar kan använda i sin utveckling. Den hoppas vi kan växa ytterligare och alla är välkomna att bidra till det. Har ni gjort något på klubben som bidragit till utveckling, eller har du en idé som du vill dela, kontakta oss!

Utvecklingsklubbar som vill växa

På hemsidan finns också en handlingsplan för de klubbar som vill komma igång med sin utveckling – vi kallar dem utvecklingsklubbar. Här kan klubben följa en tio-punktslista med olika steg som bidrar till utveckling. Arbetet görs i klubben och stöttningen får ni från förbundet.

Kansliets roll

Kansliet kommer att stå till tjänst med vägledning och stöttning för de klubbar som vill växa. Varje klubb får en kontaktperson som följer dem genom hela resan. Vi kommer också kunna bistå med hjälp att ta fram tryckt och digitalt material som en hjälp i klubbarnas marknadsföring.

Goda exempel

Genom att lyfta goda exempel ur verksamheten hoppas vi kunna belysa och inspirera vikten av att ha en kvalitativ och värdefull verksamhet i klubben där medlemmar trivs och vill stanna.

Långsiktigt arbete och relationer

Eftersom de flesta rundresorna är avklarade och utvecklingsklubbarna blir fler går projektet in i en ny fas med långsiktigt arbete och relationer. Därmed avslutar projektledare Olof Nordqvist sitt uppdrag som under våren fasats över till medarbetare på förbundskansliet som varit med i arbetet sedan starten.

För praktiska frågor eller om du vill bli utvecklingsklubb, läs gärna mer på sidan för utvecklingsklubbar och idébanken, eller kontakta Janna eller Sanna på förbundskansliet.

Vi ser nu fram emot fler klubbar som vill växa och bidra till fler nöjda hundägare och lyckliga hundar i samhället!

Med vänlig hälsning

Rolf Weiffert, ordförande Svenska Brukshundklubben
Catrin Fernholm, generalsekreterare Svenska Brukshundklubben