Nya regler för MT 2017 antagna

Svenska Brukshundklubbens kongress beslutade om nya regler för mentaltest.

En stor punkt som diskuterades på 2016 års kongress gällde revidering av mentaltest (MT). En projektgrupp har jobbat med att utvärdera befintligt regelverk samt arbeta fram förbundsstyrelsens förslag till kongressen.

En motion från Dobermannklubben har kommit in med ett alternativt förslag på regler och anvisningar.

I diskussionen inför beslutet ansåg delar av kongressens delegater att förslaget behöver mer tid innan det kan fastställas. Detta var även något som Svenska Kennelklubben lagt fram som alternativ till delegaterna.

Efter intressanta och omfattande diskussioner beslutade kongressen att anta förbundsstyrelsens förslag om revidering av MT. Ett antal delegater valde att lämna in reservationer mot beslutet.

31 maj ska förslaget lämnas till Svenska Kennelklubben för slutgiltigt beslut.

- Till 31 maj kommer vi se över förslaget med de korrigeringar som framkom under kongressen, säger Kirsten Wretstrand från projektgruppen som jobbat fram förslaget. Vi ser också fram emot att jobba med de nya utbildningarna tillsammans med rasklubbar och distrikt.

Det fastställda förslaget, film på det nya mentaltestet samt hur arbetet med förslaget har sett ut, hittar du här.