Dispens för lösa hundar vid Brukshundklubbars träningar, prov och tävlingar

Under tävling och ledarledd träning har Brukshundklubbens medlemmar dispens från Länsstyrelsen att ha lös hund under perioden 1 mars - 20 augusti.

Svenska Brukshundklubben har fått beviljade tillstånd att bedriva verksamhet under den så kallade hundförbudstiden. Denna period omfattar åren 2016 - 2020. Tidigare har detta tillstånd beslutats av Naturvårdsverket men från 1 januari 2016 har detta delegerats till Länsstyrelserna.

Klubbens ansvar för att reglerna efterlevs

Det följer ett ansvar hos alla klubbar och medlemmar att vara uppmärksamma på vad detta beviljande innebär och en mer detaljerad information kommer att skickas till klubbar och distrikt. Några punkter som är värda att beakta är följande:

  • De officiella bruksproven och tävlingarna ska finnas upptagna i det fastställda programmet över sådan verksamhet (SBK Tävling).
  • En av Svenska Brukshundklubben särskilt auktoriserad instruktör eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten, vid varje enskilt tillfälle som genomförs med stöd av detta tillstånd.
  • Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.