Inför och efter årsmötet

Publicerat i: Organisation

Nu stundar årsmötestider inom Svenska Brukshundklubben och frågor kring föreningsteknik och rutiner dyker upp. Här kommer de vanligaste svaren.

Brukshundklubbens hemsida ger många svar

Mycket matnyttigt inför och efter årsmötet hittar ni på www.brukshundklubben.se/arsmote

Brukshundklubbens stadgar sätter formerna för årsmötet/fullmäktige

Även våra stadgar ger mycket viktig information och stöd inför årsmötet samt hur valberedningar, styrelser och revisorer arbetar www.brukshundklubben.se/stadgar

Inrapportering och uppdatering av förtroendevalda (styrelse samt övriga)

Efter genomförda årsmöten ska nya styrelsefunktionärer och uppdatering av gamla funktionärer (och övriga), snabbt och enkelt rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online. Information och instruktion om detta hittar ni på www.brukshundklubben.se/medlemonline-instruktioner

Stadgarna säger att styrelsen ska "senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om rasklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner".

Det är viktigt att inrapportering av funktionärer sker så att ni får tillgång till all viktig korrespondens och informationsutskick, till vilka adress och e-postadressuppgifter alltid hämtas direkt ur vårt medlemsregister Medlem Online.

Inrapportering av de lokala avgifterna

Glöm inte bort att även rapportera in följande års lokala avgifter i Medlem Online när ni redan är inne och uppdaterar era uppgifter!

Ordförande för årsmötet/fullmäktige

Klubbens/distriktets/regionens ordinarie ordförande eller annan styrelsemedlem, valda revisorer eller valberedningsledamot ska inte väljas till årsmötes-/fullmäktigeordförande. Det förekommer ärenden på dagordningen där jäv, i så fall, uppstår.

Stadgarna skriver att det är valberedningens uppgift att föreslå denne. Det är förstås bra att föreslå någon som är föreningskunnig, gärna även om Brukshundklubben. Kanske hittar man lämplig person inom den egna klubben, hos någon grannklubb eller i distriktets/rasklubbens organisation?

Ett annat förslag kan vara att kontakta någon av Svenska Brukshundklubben föreningscoacher och höra med dem om de har möjlighet att närvara vid ert årsmöte/fullmäktige. Mer information om föreningscoacherna hittar ni på www.brukshundklubben.se/foreningscoach

Vi önskar er trevliga och givande årsmöten runt om i vårt avlånga land!

Svenska Brukshundklubbens
Utskott för organisation
UG Stadgar