Rapport från internationell lydnadsdomarkonferens

Publicerat i: Prov & tävling

Två av Svenska Brukshundklubbens representanter deltod på internationell domarkonferens i lydnad 10-11 oktober i Tyskland.

Marita Neteborn och undertecknad var Svenska Brukshundklubbens representanter i FCI Obedience commission/Judges meeting den 10 – 11 oktober i Hemer Tyskland. SKKs delegat var inte närvarande.

Protokollet från konferensen är ännu inte offentliggjort. På begäran kommer därför en rapport.

Udda raser och betygskala

Vi hade teoretisk genomgång av de nya reglerna samt provbedömning av tolv hundar med efterföljande diskussioner. Det vi där kunde glädjas åt är att flera för oss lite udda raser i lydnadsprov fanns med bland dessa tyska lydnadshundar.

Vad vi var enliga om att föraren med glädje, beröm och klappar får uppmuntra sin hund efter avslutat moment även i klass tre. En riktning som jag tror att vi i Sverige bidragit till.

Vi kunde också se att hela betygsskalan används av alla länder, men att betyg 10 är mycket svårt att få. Detta mycket höga betyg ger inte utrymme för något fel i utförandet. Att föraren vrider sitt huvud i samband med kommando gav ingen avdrag för. Något som saknas i Sverige men som förekom i bedömningen på konferensen är att man ska bedöma om hunden utför momentet "glatt och villigt".

Gruppmoment och tempo

Vi pratade mycket om de nya gruppmomenten. Något vi tycker är positivt är att konferensen enades om att domaren inte ska bedöma tempot på inkallning under platsliggande med någon stor betydelse. Anledningen är att vi inte ska bidra till att hundar drar upp varandra pga av att hundarna måste hålla hög fart in till föraren för ett högt betyg.

Vi pratade också om tempo ut till apporterna i momentet vittringsapportering. Konferensen beslutade även här att farten ut till apporterna inte ska ha någon stor betydelse på betyget eftersom detta inte ska ses som det viktiga i momentet. Det viktiga är fokus på analysarbetet, vilket blir bättre om hunden får ha en lägre fart. Vi såg prov på hur det blir med de nya mönster som är tillåtna att lägga ut vittringsapporterna i samt att apportantalet kan variera mellan fem till sju andra föremål.

Betygssättningen i allmänhet

Reglerna är nu mycket tydligare för alla och det finns, i princip, likartad bedömningstext oavsett klass. Man känner igen sig genom klasserna när man läser reglerna och det är lättare för domaren då betygsättningen oavsett klass är lika.

Vad som känns bra är att domaren ska ge större utrymme för fel i lägre klasser. Efter att vi infört internationella regler kan vi t ex tillåta några fel i fritt följ i klass 2 men ändå ge betyget 10.

Betygen skiljer sig en del mellan medlemsländerna när vi jämförde våra satta betyg. I Sverige ger vi normalt betygsavdrag om hunden går över rätt apport en gång i vittringsapportering, vilket andra länder inte gör. De ger istället betygsavdrag först om hunden går förbi en andra gång.

Detta och mycket annat tar vi med oss in i den referensdomarutbildning som sker nu i november. Vad slutresultatet blir kommer vi, som vi tidigare berättat, att presentera i något typ av generell bedömningsanvisning under 2016.

Thomas Lundin
Sammankallande UG lydnad
Utskottet för prov och tävling
Svenska Brukshundklubben