En välförtjänt medaljör!

Publicerat i: Tjänstehund

Sven Börje Persson som varit verksam inom Svenska Brukshundklubben under flera decennier har tilldelats en silvermedalj av Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond för sin insats inom frivilligverksamheten.

Medaljen tilldelades med motiveringen:

"Sven Börje har sedan han 1970 blev medlem i Svenska Brukshundsklubben vigt sitt liv åt Svenska Brukshundsklubben i allmänhet och åt tjänstehundsverksamheten i synnerhet där Sven Börje idag besitter en praktisk och administrativ kunskap utöver det vanliga.

Sven Börje har varit involverad och engagerad med egen hund i Svenska Brukshundsklubbens samtliga discipliner, samt verkat som funktionär, domare och instruktör.

Sven Börje är känd för att säga vad han tycker och har alltid haft som rättesnöre – rättvisa åt alla – vilket skapat respekt och gjort Sven Börje till en möjliggörare.

I sin karriär inom Svenska Brukshundsklubben har Sven Börje varit bland annat ordförande i Malmöavdelningen samt distriktsordförande."