Försvarsinformation

Publicerat i: Tjänstehund

Försvarsmakten lägger stor vikt vid totalförsvarsinformation. Bra utbildningspaket finns på frivilligorganisationernas gemensamma portalsida, frivilligutbildning.se.

frivilligutbildning.se kan du läsa och ladda ner presentationer om den svenska säkerhetspolitiken, försvaret, krishanteringssystemet och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Presentationerna används med fördel av instruktörer vid patrullhundskurs som kursmaterial.