Viktiga datum inför årsmöten

Publicerat i: Organisation

Inför kommande årsmöten är det många viktiga datum och detaljer att komma ihåg för lokalklubbar, rasklubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben. Stadgarna ger många svar.

Det är stadgarna som styr när och hur kallelser till årsmöten ska gå ut till våra medlemmar liksom inom vilken tidsram årsmöten ska hållas.

Är din styrelse osäker på hur ni ska kalla till årsmötet? (Det räcker inte att endast lägga ut information på hemsidan och i klubbstugan!) Vi har sammanställt vanliga frågor inför årsmötet här. Där finns också förslag på mallar för årsmötesprotokoll, omedelbar justering av årsmötesbeslut mm.

För lokalklubb

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet

För distrikt

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
1 - 31 mars 1 januari 31 januari

För rasklubb

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
Rasklubb 1 nivå 1 - 31 mars 1 januari 14 dagar före mötet
Lokalområde 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet
Rasklubb 2 nivåer 1 - 31  mars 1 januari 31 januari
Region 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet
Lokalområde 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet