Beslut i Svenska Kennelklubben får konsekvenser för tävlandet

Svenska Brukshundklubben tillskriver SKKs centralstyrelse gällande huvudmannaskap i agility samt avgifter för stambokföring och tankning.

Förbundsstyrelsens skrivelser till Svenska Kennelklubben

Med anledning av en rad beslut som tagits i Svenska Kennelklubbens (SKKs) centralstyrelse (CS) som påverkar våra verksamheter i allmänhet och agility i synnerhet har Svenska Brukshundklubbens (SBKs) förbundsstyrelse (FS) tillskrivit CS inför deras möte 27 september.

Huvudmannaskap agility (PDF-dokument, 672 kB)

FS redogör för hur SBK tänker jobba med att öka det demokratiska inflytandet hos tävlande och arrangörer som inte är medlem i SBK.

Stambokföring agility (PDF-dokument, 428 kB)

Med anledning av ändrade regler kring stambokföringsavgift för FS fram sin syn på vilka konsekvenser det kan få för tävlandet inom SBK i framtiden.

Tankningsavgift (PDF-dokument, 556 kB)

Med anledning av SKK:s ändrade regler gällande avgifter som tillkommer i samband med verifiering av hund i SKK:s hunddata tillskriver förbundsstyrelsen CS med vädjan om dialog kring beslutet.