Policy för sociala medier

Sociala medier är ett effektivt verktyg för att nå ut med information och åsikter. Svenska Brukshundklubben anser att alla medlemmar har rätt att uttrycka sig därigenom, men med det kommer också ansvar och skyldigheter.

Svenska Brukshundklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben vilket innebär att alla våra medlemmar är skyldiga att följa de policyer och regelverk som dessa två organisationer satt upp.

SKKs policy för sociala medier är framtagen för att det tydligt ska framgå vilka rättigheter och skyldigheter du har i sociala medier som medlem i organisationen.