Förändring i Svenska Brukshundklubbens regler för bruksprov

Publicerat i: Prov & tävling, Avel & hälsa, Tjänstehund

Efter beslut på Svenska Brukshundklubbens kongress har nu det verkställande utskottet för Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté fastställt förändring i våra bruksprov.

Svenska Kennelklubbens prov-och tävlingskommitté har fastställt den av kongressen beslutade förändringen i Svenska Brukshundklubbens regler för bruksprov (inkl bruksprov patrullhund), punkt 6, Villkor för deltagande, samt att detta gäller från och med den 1 juli 2013.

Förändringen innebär att för hund av ras för vilken Svenska Brukshundklubben inte har avelsansvar för kan genomfört Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) ersätta kravet på genomförd Mentalbeskrivning hund (MH) för att delta vid bruksprov (inkl. bruksprov patrullhund).