Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

Januari, 2022

 • Sista dag att kalla till års- eller fullmäktigemöte 2022

  Kallelse till års- eller fullmäktige för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari aktuellt år.

  Publicerat i: Organisation

 • Valberedningens preliminära förslag inför kongressen 2022

  Senast den 1 januari ska det preliminära förslaget från förbundets valberedning delges organisationen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • MyDOG

  Nordens största hundevenemang hålls i Göteborg! Se uppvisningar, tävlingar, utställningar och mycket mer!

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • SBK Hundhälsa 2022

  Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa inbjuder till ett tvådagars seminarium med tema hundhälsa.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund