Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

1 Januari, 2021

 • Kallelser till års- och fullmäktigemöten 2021

  Med anledning av beslut från Svenska Kennelklubben inför års- och fullmäktigemöten 2021 behöver kallelser i år INTE gå ut senast den 1 januari 2021 UTAN kallelsen ska gå ut senast 21 dagar före mötet. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare.

  Publicerat i: Organisation

 • Motion till kongressen

  Senast den 1 januari ska motioner till Svenska Brukshundklubbens kongress vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Valberedningens preliminära förslag 2021

  Senast den 1 januari ska förbundets valberedning presentera sitt preliminära förslag inför kongressen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • INTE AKTUELL 2021 Sista dag att kalla till års- och fullmäktigemöten

  INTE AKTUELL 2021 Kallelse till års- och fullmäktigemöten för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari 2021 (det aktuella året).

  Publicerat i: Organisation