Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

Januari, 2021

 • Kallelser till års- och fullmäktigemöten 2021

  Med anledning av beslut från Svenska Kennelklubben inför års- och fullmäktigemöten 2021 behöver kallelser i år INTE gå ut senast den 1 januari 2021 UTAN kallelsen ska gå ut senast 21 dagar före mötet. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare.

  Publicerat i: Organisation

 • Motion till kongressen

  Senast den 1 januari ska motioner till Svenska Brukshundklubbens kongress vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Valberedningens preliminära förslag 2021

  Senast den 1 januari ska förbundets valberedning presentera sitt preliminära förslag inför kongressen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • INTE AKTUELL 2021 Sista dag att kalla till års- och fullmäktigemöten

  INTE AKTUELL 2021 Kallelse till års- och fullmäktigemöten för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari 2021 (det aktuella året).

  Publicerat i: Organisation

 • MyDog - Inställt!

  Nordens största hundevenemang hålls i Göteborg! Se uppvisningar, tävlingar, utställningar och mycket mer!

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund Assistanshund

 • FS-sammanträde Extra

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse genomför extra sammanträde den 12 januari 2021.

  Publicerat i: Organisation

 • Förslag till mottagare av Brukshundklubbens förtjänstmedalj

  Nominera senast den 15 januari förtjänstfulla medlemmar till Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj, vår organisations högsta utmärkelse.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Nationell IGP domarkonferens

  Svenska Brukshundklubbens Utskottsgrupp för IGP inbjuder till nationell domarkonferens år 2021 på Radisson Blu Arlandia hotell.

  Publicerat i: Prov & tävling

 • Ärenden till FS-sammanträde nr 1 2021

  Sista inlämningsdag för ärenden till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses sammanträde den 5 februari 2021 är fredagen den 22 januari.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Arbetshelg - Utskottet för avel och hälsa

  Utskottet för avel och hälsa med alla utskottsgrupperna genomför en digital arbetshelg och planerar kommande verksamhet den 23 -24 januari 2021.

  Publicerat i: Avel & hälsa

 • Sista rapporteringsdag för verksamhetsstatistik 2020

  Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från lokalklubbar, distrikt samt rasklubbar för att sammanställa viktig och nödvändig information. Enkäten ska besvaras senast den 27 januari 2021.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2021

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer som representanter för SKK:s största specialklubb att delta på Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2021.

  Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

 • Hundhälsoevent SBK - framflyttat till 2022

  Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa bjuder in till ett Hundhälsoevent med temat hundars rörelser och hälsa.

  Publicerat i: Avel & hälsa

 • Grundkurs i anatomi

  Grundkursen i anatomi kommer att genomföras digtalt via Zoom helgen den 30-31 januari 2021.

  Publicerat i: Avel & hälsa