Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

15 Maj, 2020

  • Krisberedskapsveckan 2020

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangarerar för fjärde året den så kallade Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att informera och engagera människor.

    Publicerat i: Tjänstehund

  • KU instruktör / kurschef patrullhund

    Svenska Brukshundklubben inbjuder till en kompletteringsutbildning för instruktörer och kurschefer patrullhund, vecka 20 på Marma.

    Publicerat i: Tjänstehund