Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

1 Januari, 2020

  • Valberedningens preliminära förslag

    Senast den 1 januari ska förbundets valberedning presentera sitt preliminära förslag inför kongressen 2021.

    Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund

  • Motion till kongressen

    Senast den 1 januari ska motioner till Svenska Brukshundklubbens kongress vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.

    Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund