Valberedningens preliminära förslag inför kongressen 2022

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Senast den 1 januari ska det preliminära förslaget från förbundets valberedning delges organisationen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

Datum:

Valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse ska grundas på att minst fyra ledamöter i valberedningen är eniga. Senast den 1 januari ska valberedningens preliminära förslag delges organisationen. Förslaget presenteras här på hemsidan.

Distrikt och rasklubbar kan sedan senast den 20 januari 2022, efter styrelsebeslut, enligt den nya valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och ska innehålla komplett information på den nomineringsblankett som publiceras i anslutning till valberedningens preliminära förslag.

Valberedningens preliminära förslag och inkomna nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 mars.

Valbara på kongressen

Valbara personer vid kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.