Motion till rasklubb

Publicerat i: Organisation

Regioner har rätt att lämna motion till fullmäktige i rasklubb med två nivåer. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 15 november till rasklubbsstyrelsen.

Datum:

En motion är ett förslag till års- eller fullmäktigemötet från medlem eller region. Att skriva motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett års- eller fullmäktigemöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som man vill förändra eller utveckla inom föreningen.

Motioner till kongressen från medlem måste gå via lokalklubbens eller rasklubbens årsmöten. Om motionen är av intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Rätt att lämna motion till ordinarie kongress har distrikt, lokalklubb och rasklubb. Det är Svenska Brukshundklubbens grundstadgar §7 Kongress, Moment 7 Motioner som styr vem som kan lämna motioner och när motioner till kongressen ska vara inlämnade.

Samlad information om motioner

Det är många datum och detaljer att hålla reda på gällande motioner och det kan vara svårt att veta hur man skriver en motion. Samlad information om motioner hittar du här.