Beslutande regelkonferens för lydnad

Publicerat i: Prov & tävling

Inbjudan till regelkonferenserna är skickad till alla SBK distrikt, rasklubbar och SKK länsklubbar, specialklubbar samt till Sveriges Hundungdom. De tar sedan ut representanter till dessa konferenser.

Datum:

Svenska Brukshundklubbens regelkonferenser för lydnad kommer att genomföras enligt nedan via zoom:

Förmöte nr 1, 2021-02-10, kl. 19:00

Allmänna regler, särskilda regler för lydnadstävling, praktiskt arrangemang samt utrustning, priser och uppflyttningar

Förmöte nr 2, 2021-02-24, kl. 19:00

Moment och koefficienter, generella anvisningar för utförande och bedömning av moment

Förmöte nr 3, 2021-03-10, kl. 19:00

Moment Start-Klass 2

Beslutande regelkonferens lydnad 2021-04-17, kl. 10:00.