KU domare och provledare räddningshund

Publicerat i: Tjänstehund, Räddningshund

Svenska Brukshundklubben bjuder in till en KU domare och provledare för räddningshund.

Datum:

Hjärtligt välkomna till KU domare och provledare!

För att säkerställa genomförande av KU har vi två alternativ

  1. Digital komprimerad version lördag 6 mars via länk.
  2. Om Covidrestriktionerna hävs: lördag 6 mars och söndag 7 mars i Skövde

Mål

Ge de kunskaper som fordras för att döma respektive planera/lägga upp RH-prov enligt de uppdaterade regler som gäller fr.o.m. 1 januari 2020. Information om nytt upplägg av NRT (presenteras på KU).

Upplägg

Teoretisk genomgång av de nya reglerna. Praktisk tillämpning genom "bakbedömning" av officiellt certprov. Genomgång och diskussion om erfarenheterna från den praktiska delen. OBS! Certprovet döms officiellt av två domare/bedömare. Det är deras bedömning som gäller och den påverkas inte av "bakbedömningen".

Information om nytt upplägg av NRT.

Program

Schema och tider skickas ut efter anmälan.

För båda alternativen gäller:
- Genomgång av reglerna med tonvikt på certprovet.
- Film om hur vittring sprids. Ledare Mona Brantlind. Tankar och diskussioner.
- Information om nytt upplägg av NRT.

För fysiskt möte i Skövde tillkommer praktiska moment enligt följande:

Lördag 6 mars, samling kl 10.00 i Hasslum
- Information om nytt upp upplägg av NRT.
- Genomgång av reglerna med tonvikt på certprovet.
- Mona Brantlind, praktisk demonstration om hur vittring sprids.
- Upplägg av certprovet på plats.

Söndag 7 mars, kl 7.30
- Bakbedömning av certprov med max 4 (?) deltagare.
- Genomgång av bedömningen.

Förberedelser

Läs noga igenom de nya relgerna som finns på hemsidan med betoning på certprovet. Läs också Särskilda regler för räddningshundprov. Kolla blanketter för anmälan till de olika proven samt protokoll. Observera att det ska vara de som gäller fr.o.m. 1 januari 2020.

Boende

Hotell i Skövde. Egen hund kan följa med i yttersta nödfall. Mera information kommer efter anmälan.

Anmälan

Anmälan senast 15 februari 2021 via anmälningsformuläret nedan.

Välkomna!
//Gullvi Gullander, UG Prov RH

Anmälningsformulär

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter du lämnar nedan kommer att sparas för vidare dokumentation och kommunikation med din klubb, ditt distrikt och din utbildningsgrupp. Vid kurs- och konferensanmälningar skickas deltagarlista med kontaktuppgifter till alla deltagare.

Kontrollera att du skrivit rätt e-postadress då bekräftelse på din anmälan skickas via e-post.
Alternativ 1, om restriktionerna kvarstår, önskar du delta i digital version den 6 mars? Obligatoriskt
Alternativ 2, om restriktionerna hävs, önskar du delta på plats i Skövde 6-7 mars? Obligatoriskt
Önskas hundrum?
Tänk på att hund bara kan följa med i yttersta nödfall.