Organisationskonferens 2021

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2021 äger rum digitalt den 5-7 februari. Inbjudan skickas ut till berörda och sista anmälningsdag är den 8 december.

Datum:

Organisationskonferensen är en kongressföreberedande konferens.

Syftet är att konferensen ska vara en arena för dialog och informationsutbyte för hela organisationen. Målet är att vi ska stå enade i det fortsatta arbetet framåt och därmed vara förberedande till kongressen i maj.

Inbjudan skickas ut till berörda parter och anmälan ska ske senast den 8 januari 2021.

Information och upplägg

Mer information och konferensupplägg kommer att tillskickas berörda instanser och anmälda deltagare.