Valberedningens preliminära förslag 2021

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Senast den 1 januari ska förbundets valberedning presentera sitt preliminära förslag inför kongressen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

Datum:

Valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse ska grundas på att minst fyra ledamöter i valberedningen är eniga. Senast den 1 januari ska valberedningens preliminära förslag delges organisationen. Förslaget presenteras här på hemsidan.

Distrikt och rasklubbar kan sedan senast den 20 januari 2021, efter styrelsebeslut, enligt den nya valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information på den nomineringsblankett som publiceras i anslutning till valberedningens preliminära förslag.

Valberedningens preliminära förslag och inkomna nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 mars.

Valbara på kongressen

Valbara personer vid kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Här kan du läsa mer om de nya grundstadgarna och den nya valordningen som började gälla den 1 januari 2020.