Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2021

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer som representanter för SKK:s största specialklubb att delta på Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2021.

Datum:

Plats: Årets upplaga blir digital

På SKK:s specialklubbskonferens träffas representanter från specialklubbar och länsklubbar för att diskutera aktuella och angelägna frågor samt samlas inför kommande Kennelfullmäktige (KF).