INTE AKTUELL 2021 Sista dag att kalla till års- och fullmäktigemöten

Publicerat i: Organisation

INTE AKTUELL 2021 Kallelse till års- och fullmäktigemöten för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari 2021 (det aktuella året).

Datum:

INTE AKTUELL 2021Är styrelsen osäker på hur man ska kalla till års- eller fullmäktigemötet? (Det räcker inte att endast lägga ut information på hemsidan, facebook eller klubbstugan!) Vi har sammanställt vanliga frågor inför årsmötet här. Där finns också förslag på mallar för årsmötesprotokoll, omedelbar justering av årsmötesbeslut mm.