After kongress

Publicerat i: Tjänstehund

Förbundsstyrelsen samlar kongressdelegater och övriga deltagare från Brukshundklubben som deltog i den digitala kongressen den 24 oktober.

Datum:

En historisk kongress i digitalt format, det vill förbundsstyrelsen passa på att följa upp samt utvärdera och diskutera.