Digital kongress oktober 2020

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, sköts med anledning av pandemin upp under våren och genomförs digitalt den 24 - 25 oktober 2020.

Datum:

Datum: 24 - 25 oktober 2020

Plats: Digitala verktygen Zoom och VoteIT.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 2020-05-16 att 2020 års kongress kommer att genomföras som ett digitalt fullmäktigemöte på distans.

Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 beslutade Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse i ett per capsulam beslut 2020-03-17 att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Svenska Brukshundklubben har hos Svenska Kennelklubbens sökt dispens om att flytta fram kongressen 2020, vilket har beviljats av presidiet för Svenska Kennelklubben.

Med anledning av ovan återkallas samtliga inbjudningar till kongressen 2020. Nya kallelser och mer information kommer att skickas ut längre fram.

Du hittar alltid den senaste informationen om kongressen här: https://www.brukshundklubben.se/kongress.

-------

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.