KU instruktör/kurschef patrullhund

Publicerat i: Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben inbjuder till en kompletteringsutbildning för instruktörer och kurschefer patrullhund, vecka 36 på Föne.

Datum:

Kurs

Kompletteringsutbildning för instruktörer och kurschefer

Plats

Föne

Datum & tid

Börjar: 4 september kl 09.00 (OBS, preliminär tid)

Avslutas: 6 september kl 15.00 (OBS, preliminär tid)

Mål och syfte

Kursen avser att uppdatera och utveckla patrullhundsinstruktörer för att utbilda hundekipage på patrullhundskurser.

Syftet med kursen är dels att patrullhundsinstruktörer ska bli effektivare och dels att det ska finnas en spårbarhet i kvalitetssäkring inför slutprov.

Innehåll

  • Revidering av genomförandeplanen
  • Redovisning från 2019 gällande anlagstest och slutprov
  • Lägesrapport om revidering/textändringar för anvisningar till slutprovet
  • Genomförande praktiskt av anlagstest samt nya momenten i slutprovet
  • Administration

Målgrupp

Kursen riktar sig till patrullhundsinstruktörer och kurschefer patrullhundskurs, och då i första hand till dig som kommer att vara verksam på kurs 2020/2021.

Ersättning

Kursdeltagare får kost och logi samt kilometerersättning.

Dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) utbetalas mot inlämnat intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan, eller som lägst med för närvarande 130 kronor. Beställ intyg i god tid från Försäkringskassan.

Resor

Ska i första hand ske enskilt i bil för att undvika smittorisk.

Övrigt

PM skickas ut till kursdeltagare senast 10 dagar innan kursstart.

För att undvika smittorisk kommer flera åtgärder att vidtas. Läs mer här om vad som gäller vid kurs.

Anmälan

Kursen är inställd!