Provledareutbildning

Publicerat i: Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben bjuder in till provledarutbildning, patrullhund,vecka 32 på Marma.

Datum:

Kurs

Grundutbildning provledare patrullhund

Plats

Marma

Datum & tid

Börjar: 2 augusti kl 10.00 (preliminär tid)

Avslutas: 8 augusti kl 15.00 (preliminär tid)

Mål och syfte

Kursen syftar till att kunna planera, leda, genomföra och följa upp anlagstest och slutprov för patrullhundar.

Kursinnehåll

  • Organisation och genomförande av anlagstest samt slutprov patrullhund
  • Regler och anvisningar för anlagstest samt slutprov patrullhund
  • Kursadministration
  • etc

Förkunskapskrav

Genomgått godkänd utbildning till patrullhundsinstruktör. Distriktet ska även intyga den sökandes lämplighet som provledare på ansökningsblanketten.

Ersättning

Kursdeltagare får kost och logi samt kilometerersättning om resan till och från kursen sker med bil.

Dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) utbetalas mot inlämnat intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan, eller som lägst med för närvarande 130 kronor. Beställ intyg i god tid från Försäkringskassan.

Resor

Instruktion för att boka ev tåg- eller flygresa skickas i samband med att antagningsbeskeden skickas ut.

Kontaktperson

Kontaktperson Siw Rüdén 070-510 09 19
siwruden70[at]gmail.com

Övrigt

PM skickas ut till kursdeltagare senast 14 dagar innan kursstart.

Anmälan

Kursen är inställd!

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter du lämnar här kommer att sparas för vidare dokumentation och kommunikation med din klubb, ditt distrikt och din utbildningsgrupp. Vid kurs- och konferensanmälningar skickas deltagarlista med kontaktuppgifter till alla deltagare.