Inställd - KU domare och provledare räddningshund

Publicerat i: Tjänstehund

Välkomna att anmäla till KU domare och provledare räddningshund som går den 14-16 augusti 2020 i Skövde.

Datum:

Kursen är tyvärr inställd!

Mål för KU domare och provledare

Ge de kunskaper som fordras för att döma respektive planera/lägga upp RH-prov enligt de uppdaterade regler som gäller fr.o.m. 1/1 2020. Genomförd KU krävs för att få uppdrag som domare/provledare.

Upplägg

Teoretisk genomgång av de nya reglerna. Praktisk tillämpning genom "bakbedömning" av officiellt certprov. Genomgång och diskussion om erfarenheterna från den praktiska delen. OBS! Certprovet döms officiellt av 2 domare/bedömare. Det är deras bedömning som gäller och den påverkas inte av "bakbedömningen".

Samling

Fredag 14/8 kl. 18.00 Plats meddelas senare.

Program

Fredag 14/8 kl. 18.00-20.30 Genomgång av reglerna med tonvikt på certprovet.
Lördag 15/8 kl. 7.30-ca 16 Bakbedömning av certprov med 6 deltagare.
kl. 17.30-ca 19 Genomgång av bedömningen.
Söndag 16/8 kl. 8.30-11.00 Fortsatt genomgång av bedömningen.

Förberedelser

Läs noga igenom de nya reglerna som finns på hemsidan med betoning på certprovet. Läs också Särskilda regler för räddningshundprov. Kolla blanketter för anmälan till de olika proven samt protokoll. Observera att det ska vara de som gäller fr.o.m. 1/1 2020.

Boende

Hotell meddelas senare. Egen hund kan bara följa med i yttersta nödfall.

Anmälan

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 15 maj.