Krisberedskapsveckan 2020

Publicerat i: Tjänstehund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangarerar för fjärde året den så kallade Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att informera och engagera människor.

Datum:

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin.

Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation som har i uppdrag att utbilda människor och hundar till Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi har också i uppdrag att informera och sprida kunskap om totalförsvaret. Här kan du läsa mer om SVenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation.

I år genomförs krisberedskapsveckan den 11-17 maj. Klubbar som vill uppmärksamma veckan med aktiviteter eller information kan kontakta kansliets tjänstehundsavdelning för mer information och broschyrer.

Klicka här för att läsa mer om veckan och vad som planeras på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen