FRAMFLYTTAD - Kongress 2020

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, skjuts upp och genomförs digitalt den 24 - 25 oktober 2020.

Datum:

Plats: Digitalt

Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse i ett per capsulam beslut 2020-03-17 beslutat att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Svenska Brukshundklubben har hos Svenska Kennelklubbens sökt dispens om att flytta fram kongressen 2020, vilket har beviljats av presidiet för Svenska Kennelklubben.

Kongressen kommer att genomföras digitalt den 24-25 oktober.

Med anledning av ovan återkallas samtliga inbjudningar till kongressen 2020. Nya kallelser och mer information kommer att skickas ut längre fram.

Du hittar alltid den senaste informationen om kongressen här: www.brukshundklubben.se/kongress

-------

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.