FRAMFLYTTAD FS-sammanträde nr 6 2020

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Den nyvalda förbundsstyrelsen genomför sitt konstituerande sammanträde den 25 maj 2020.

Datum:

Sammanträdet genomförs i direkt anslutning till den avslutade kongressen.

Plats: Info kommer

Justerade FS-protokoll från genomförda FS-sammanträden är en viktig informationskälla inom organisationen.

Läs mer om förbundsstyrelsen här.