Sista dag att kalla till årsmöte/fullmäktige för klubbar och distrikt

Publicerat i: Organisation

Kallelse till årsmöte/fullmäktige för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari 2019 (det aktuella året).

Datum:

Är styrelsen osäker på hur man ska kalla till årsmötet? (Det räcker inte att endast lägga ut information på hemsidan och i klubbstugan!) Vi har sammanställt vanliga frågor inför årsmötet här. Där finns också förslag på mallar för årsmötesprotokoll, omedelbar justering av årsmötesbeslut mm.