Organisationskonferens 2020

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2020 äger rum den 24 - 26 januari på Scandic Upplands Väsby. Inbjudan är utskickad och sista anmälningsdag är den 1 december.

Datum:

Organisationskonferensen, som är en kongressföreberedande konferens, startar fredagen den 25 januari kl. 18:00. Konferensen avslutas ca kl. 15:00 på söndagen.

Syftet är att konferensen ska vara en arena för dialog och informationsutbyte för hela organisationen. Målet är att vi ska stå enade i det fortsatta arbetet framåt och därmed vara förberedande till kongressen i maj.

Inbjudan skickas ut till berörda parter och anmälan ska ske senast den 1 december 2019.

Syfte och upplägg

Organisationskonferensen 2020 kommer att bestå av parallella sessioner kombinerat med inslag av gemensamma pass. De parallella sessionerna är:

  • rasklubbsmöte
  • distriktsforum
  • utskottsmöten samt forum för förbundsstyrelsen organisation och valberedning.

De gemensamma passen är ämnade till kongressförberedelser och återkoppling från de olika sessionerna.

Syftet är att konferensen ska vara en arena för dialog och informationsutbyte för hela organisationen. Målet är att vi ska stå enade i det fortsatta arbetet framåt och därmed vara förberedande till kongressen i maj.