Motion till kongressen

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Senast den 1 januari ska motioner till Svenska Brukshundklubbens kongress vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.

Datum:

Motioner som ska behandlas vid kongressen skickas till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, märk kuvertet "Motion till kongressen". Motioner ska vara underskrivna och kan scannas in och även skickas till info@brukshundklubben.se.

Rätt att lämna motion till ordinarie kongress har distrikt, lokalklubb och rasklubb (motioner direkt från distrikt/rasklubbar samt motioner från lokalklubbar via distrikten med yttrade). Det är Svenska Brukshundklubbens grundstadgar §7 Kongress, Moment 7 Motioner som styr vem som kan lämna motioner och när motioner till kongressen ska vara inlämnade.

Förbundsstyrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till kongressen.

Det är många olika datum och detaljer att hålla reda på vid inlämnandet av motion till kongressen. Samlad information om motioner hittar du här.