Exteriördomarkonferens

Publicerat i: Avel & hälsa

Helgen den 18-20 oktober arrangerar Utskottet för avel och hälsa en exteriördomarkonferens för tolv av de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.

Datum:

Plats: Scandic Upplands Väsby

Inbjudna till konferensen är exteriördomare på raserna nedan. Medverkar vid konferensen gör också representanter från de aktuella rasklubbarna.

Fredag 18 oktober
Bouvier des ardennes
Bouvier des flandres
Hovawart

Lördag 19 oktober
Australian shepherd
Boxer
Chodský pes
Dobermann
Rottweiler

Söndag 20 oktober
Berger picard
Briard
Riesenschnauzer
Rysk svart terrier

Inbjudna exteriördomare anmäler sig i formuläret nedan senast den 18 augusti 2019.
______________________________________________________

Jag kommer Obligatoriskt
Jag avreser Obligatoriskt
Vänligen fyll i önskemål om måltider under helgen.
Middag fredag kväll 18/10 Obligatoriskt
Lunch och fika lördag 19/10 Obligatoriskt
Middag lördag kväll 19/10 Obligatoriskt
Lunch och fika söndag 20/10 Obligatoriskt
Jag har behov av specialmat Obligatoriskt
För att underlätta för rasklubbsrepresentanterna, och ge dem möjlighet att förbereda svar önskar vi få in ev. frågor som ni vet om redan nu i förväg. Detta sparar även in tid under själva konferensen.
Inför framtiden skulle Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa gärna vilja veta om du även är intresserad av att exteriörbeskriva den/de SBK-raser som du är auktoriserad exteriördomare för.
Jag är intresserad av att exteriörbeskriva den/de SBK-raser som jag är exteriördomare för. Obligatoriskt