Krisberedskapsveckan 2019

Publicerat i: Tjänstehund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangerar för tredje året den så kallade Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att informera och engagera människor.

Datum:

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig på samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation som har i uppdrag att utbilda människor och hundar till Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi har också i uppdrag att informera och sprida kunskap om totalförsvaret.

I år genomförs krisberedskapsveckan den 6-12 maj. Klubbar som vill uppmärksamma veckan med aktivteter eller information kan kontakta kansliets tjänstehundsavdelning för mer information och broschyrer.